Personbil

Personbil

Kørekort til almindelig personbil/Kategori B.

Hvornår kan jeg begynde? 

Du kan tidligst påbegynde undervisningen i køreskolen 3 måneder før, du fylder 17 år – og du kan tidligst gå til køreprøve den dag, du fylder 17 år.

Hvordan kommer jeg igang?

Du skal selv sørge for følgende:

  • Tilmeld dig via dette link: Tilmelding (eller evt. ring til Kim: 20 87 76 66 eller Fie: 20 78 87 60)
  • En gyldig lægeerklæring (Bestil tid hos lægen. Det koster et gebyr, at få udstedt en lægeerklæring – spørg selv.)
  • Et lovpligtigt Trafikrelateret Førstehjælpskursus. Vi afholder førstehjælpskursus på køreskolen – kontakt Tom Kisbye for nærmere info på telefon: 22 61 64 68

I køreskolen skal du – som minimum – gennemgå følgende: (Den lovpligtige pakke)

  • 29 lektioner teori (i teorilokalet)
  • 4 lektioner på manøvreplads (“kravlegård”)
  • 16 lektioner kørsel (bykørsel, landevej, motorvej samt kørsel i mørke)
  • 4 lektioner på køretekniskanlæg (glatbane)

En lektion har en varighed af 45 minutter.

Undervisningen i køreskolen er tilrettelagt således at teori og praksis følges ad.

Når lektionerne er gennemført afgør “vi” – kørelæreren og eleven – om du er klar til at blive indstillet til køreprøven.

Teoriprøven:

Den første prøve, du skal gennemføre, er den teoretiske prøve. Det er en multiple-choice prøve med indtil fire svarmuligheder til hvert af de 25 billeder.

Teoriprøven afvikles med billeder og lyd-tekst.

Teoriprøven er bestået når du har mindst 20 rigtige billeder. Altså kan du maximalt have 5 billeder forkert.

Når teoriprøven er bestået kan du instilles til køreprøve.

Køreprøven:

Du skal til køreprøve, når du har forudsætningerne i orden til at kunne bestå.

Køreprøven aflægges i skolevognen. Du sidder bag rattet med den prøvesagkyndige ved siden af dig.

Køreprøven indledes med en teknisk overhøring – en samtale vedr. bilens indretning og udstyr feks. bilens bremser.

Under køreprøven skal du demonstrere dine færdigheder i at køre bil – sikkert og hensigtsmæssigt i trafikken.

Tilmeld dig

Se ledige hold og tilmeld dig